Английско-Български речник afraid

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFRAID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFRAID
[ə'freid] a predic изплашен, уплашен
to be

AFRAID

of страх ме е/плаша се/боя се от
to be

AFRAID

of waking someone страхувам се да не събудя някого
to be

AFRAID

to wake someone страхувам се/не смея да събудя някого
to be

AFRAID

to ask for help не смея да поискам помощ

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFRAID
Последно търсено в речника