Английско-Български речник afford

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFFORD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFFORD
[ə'fɒ:d] 1. одик. с can имам пари/средства (за), позволявам си (да), разрешавам си, в състояние съм (да)
that's more than I can

AFFORD

това e повече, отколкото мога да дам/да си позволя
I can't

AFFORD

the time нямам време, не мога да отделя време
I can't

AFFORD

a new coat нямам пари за ново палто, не мога да си позволя да си купя ново палто
2. давам, доставям, произвеждам
it will

AFFORD

me pleasure ще ми достави/за мен ще бъде удоволствие
the roof

AFFORD

ed a fine view от покрива се разкриваше чудесна гледка

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFFORD
Последно търсено в речника