Английско-Български речник affirmative

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFFIRMATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFFIRMATIVE
[ə'fəimətiv] I. a утвърдителен, положителен (и грам.), потвърдителен
II. положителен отговор
положителна страна (при дебати), the answer is in the

AFFIRMATIVE

отговорът e да/положителен

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFFIRMATIVE
Последно търсено в речника