Английско-Български речник affect

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFFECT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFFECT
[ə'fekt] I. 1. действу вам (на), въздействувам (на), влиaя (на), засягам
2. вълнувам, трогвам, засягам, въздействувам
II. 1. преструвам се/давам си вид (на), правя се на, имитирам, позирам като
to

AFFECT

ignorance/indifference правя се, че не знам/че ми е безразлично
to

AFFECT

a worldly manner позирам със светски маниери
2. предпочитам, обичам, харесвам, склонен съм/клоня към
to

AFFECT

long words обичам да употребявам дълги думи
III. n псих. чувство, афект

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFFECT
Последно търсено в речника