Английско-Български речник aerial

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AERIAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AERIAL
['Ёəriəl] I. 1. въздушен, атмосферен

AERIAL

mapping снимане на въздушна топографска карта

AERIAL

railway/ropeway въздушна линия/железница
2. прен. ефирен, нереален
II. и рид. me. tea. антена

0 гласа
Речник
Английско-Български
AERIAL
Последно търсено в речника