Английско-Български речник adverse

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADVERSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADVERSE
['ædvɝs] 1. противен, враждебен
вреден (to)
неблагоприятен, насрещен (за време, вятър) -, in

ADVERSE

circumstances в затруднено/тежко положение, западнал, изпаднал
to be

ADVERSE

to противник съм на
2. ост. срещуположен, насрещен

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADVERSE
Последно търсено в речника