Английско-Български речник advance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADVANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADVANCE
[əd'va:ns] I. 1. напредвам, придвижвам се напред, настъпвам, местя/придвижвам напред (и по време)
to

ADVANCE

matters придвижвам въпросите
2. издигам се, напредвам, авансирам, прогресирам, повишавам, издигам
3. предплащам, авансирам, давам/плащам предварително, заемам
4. разг. повишавам (цени)
5. предявявам (искане и пр.), изявявам (желание), правя (предложение), предлагам, застъпвам (теория) 6. ускорявам, засилвам (растеж и пр), благоприятствувам (за)
II. 1. напредък, прогрес, възход
2. воен. настъпление, придвижване
3. предплата, аванс, заем
4. повишение (на цени и пр.)
5. повишение, издигане (в служба и пр.)
6. pl аванси, опити за сближаване
7. attr предварителен, преден

ADVANCE

copy печ. предварителен/сигнален екземпляр

ADVANCE

guard/party преден отряд, авангард

ADVANCE

booking резервация (в хотел и пр.)
in

ADVANCE

предварително
well in

ADVANCE

много преди
his ideas are (well) in

ADVANCE

of his age идеите му ca изпреварили епохата

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADVANCE
Последно търсено в речника