Английско-Български речник admit

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADMIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADMIT
[əd'mit] 1. допускам, (про) пускам, давам достъп на, приемам
to

ADMIT

to membership приемам за член
2. побирам
3. позволявам, допускам, търпя (of)
to

ADMIT

of no delay не търпя отлагане
it

ADMIT

s of improvement има място за подобрение, може да се подобри
his words

ADMIT

of no other meaning думите му не могат да се тълкуват другояче/не търпят друго тълкуване
this

ADMIT

s of no excuse това e неизвинимо/непростимо
3. признавам, приемам, съгласен съм, допускам
to

ADMIT

to feeling ashamed/guilty, etc. признавам, че се срамувам/чувствувам виновен и пр

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADMIT
Последно търсено в речника