Английско-Български речник admiralty

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADMIRALTY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADMIRALTY
['ædmirəlti] 1. адмиралтейство, министерство на флотата
First Lord of the

ADMIRALTY

министър на флотата (в Англия)
2. юр. военноморски съд, (и court of

ADMIRALTY

)

ADMIRALTY

mile английска морска миля

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADMIRALTY
Последно търсено в речника