Английско-Български речник administration

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADMINISTRATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADMINISTRATION
[əd.mini'streiʃn] 1. управление, ръководство, разпореждане
2. администрация
3. правителство, режим
4. прилагане (на закони, наказания), правораздаване

ADMINISTRATION

of an oath юр. заклеване
5. даване (на помощ, лекарство, причастие), слагане, поставяне (на инжекция)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADMINISTRATION
Последно търсено в речника