Английско-Български речник adjutant

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADJUTANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADJUTANT
['ædʒutənt] 1. воен. адютант
2. зоол. вид голям индийски щъркел (и

ADJUTANT

bird) (Leptoptilus argala)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADJUTANT
Последно търсено в речника