Английско-Български речник adjustment

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADJUSTMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADJUSTMENT
[ə'dʒʌstmənt] 1. нагаждане, приспособяване, нагласяване, пригодяване
to make

ADJUSTMENT

to приспособявам се към
2. уреждане, изглаждане (на спор и пр.)
3. тех. регулиране, нагласяне, настройване, проверяване
4. воен. коригиране (на стрелба)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADJUSTMENT
Последно търсено в речника