Английско-Български речник adjunct

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADJUNCT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADJUNCT
['ædʒʌŋkt] 1. притурка, приложение, допълнение, придатък
2. (временен) помощпик/сътрудник
3. грaм. определение, обстоятелствено пояснение
4. лог. несъществен/случаен белег
5. attr помощен, спомагателен, допълнителен

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADJUNCT
Последно търсено в речника