Английско-Български речник adhesive

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADHESIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADHESIVE
[əd'hi:siv] I. 1. лепкав, леплив, с лепило, свързващ

ADHESIVE

tape лейкопласт, скоч, лепенки

ADHESIVE

plaster лейкопласт

ADHESIVE

power физ. сила на адхезията
2. разг. натрапчив, натраплив (за мисъл и пр.)
II. 1. лепило, цимент, слепяващо вещество
2. марка с лепило

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADHESIVE
Последно търсено в речника