Английско-Български речник address

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADDRESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADDRESS
[ə'dres] I. 1. адрес, местожителство

ADDRESS

book адресник
2. реч, обръщение, адрес
3. ловкост, умение. такт, сръчност 4. държание. обноски
5. начин на говорене
polite forms of

ADDRESS

учтиви обръщения/форми
6. pl внимание, ухажване
to pay one's

ADDRESS

es to ухажвам
II. 1. адресирам, надписвам (писмо и пр.)
2. обръщам се към, отнасям се до, държа реч пред, говоря на/пред, отправям (предупреждение, заплиха и пр.)
to

ADDRESS

oneself to говоря/пиша на
3. reft залавям се, занимавам се (to за, с)
4. сп. замахвам/приготвям се да ударя (топки)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADDRESS
Последно търсено в речника