Английско-Български речник add

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ADD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ADD
[æd] 1. прибавям, притурям, присъединявам, разширявам
пристроявам (to)

ADD

ed effect допълнителен/още по-голям ефект/въздействие 2. мат. събирам

add

in включвам, прибавям

add

on прибавям, снаждам

add

to увеличавам

add

together събирам

add

up събирам, излизам (за сметка, цифра), разг. имам смисъл, изглеждам правдоподобен, водя до известно заключение, ам. съставям си мнение за

add

up to разг. равнявам се на, струвам, представлявам
it

ADD

s up to little more than не представлява нищо повече от, разг. знача, означавам, соча към, възлизам на (за сума)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ADD
Последно търсено в речника