Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HAMES

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAMES
[heimz] n pl дървен скелет на хамут...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAMES

HEGELIAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HEGELIAN
[hei'gi:ljən] I. a хегелиански
II. n хегелианец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HEGELIAN

SEPOY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SEPOY
['si:pɒi] n ист. индийски войник (в европейска армия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SEPOY

TRYST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TRYST
[trist] I. 1. уговорена среща
2. място на уговорена среща (особ. между влюбени)
II. v ост. определям си среща (with с) (особ. за влюбени)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TRYST
Последно търсено в речника