Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

INDUCTION-COIL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDUCTION-COIL
[in'dʌkʃnkɒil] n ел. индукционна бобина, индуктор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDUCTION-COIL

PROHIBITIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROHIBITIVE
[prə'hibitiv] 1. запретителен
2. възпиращ, възпрепятствуващ, твърде висок (за цена)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROHIBITIVE

SUMMARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUMMARY
['sʌməri] I. 1. сбит, сумарен, кратък, съкратен
2. юр. по съкратена процедура (за процес и пр.)
3. незабавен, безцеремонен
SUMMARY martial court ам. дисциплинарен съд
II. n резюме, сводка, извлечение, кратко изложение, конспект...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUMMARY

TOOL HOLDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOOL HOLDER
['tu:lhouldə] n подвижно рамо (зъболекарско и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOOL HOLDER

VOLUMETRIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VOLUMETRIC
[vɒlju'metrik] 1. обемен
VOLUMETRIC capacity вместимост
2. хим. измерителен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VOLUMETRIC
Последно търсено в речника