Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CEPHALIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CEPHALIC
[si'faelik] a анат. черепен, отнасящ се до главата, цефалически...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CEPHALIC

MOULDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOULDER
['mouldə] I. 1. разпадам се, разтрошавам (се) (away)
2. разкапвам се, загнивам
3. прен. разлагам (се), западам
II. 1. леяр, формовчик
2. прен. създател, творец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOULDER

SEEDER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SEEDER
['si:də] 1. редосеялка
2. уред за вадене на семена (от плод)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SEEDER

ZEALOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ZEALOT
['zelət] n усърден радетел, фанатичен привърженик/последовател, фанатик...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ZEALOT
Последно търсено в речника