Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOMB-BAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOMB-BAY
['bɒm'bei] n воен. ав. вместилище на бомби в самолет...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOMB-BAY

DISSEISE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISSEISE
[dis'si:z] v юр. отнемам собственост/право на владение (особ. незаконно)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISSEISE

RELATED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RELATED
[ri'leitid] 1. свързан (to)
2. близък, сроден (за езици, науки и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RELATED

SAPPHIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SAPPHIC
['sæfik] I. 1. проз. сафически
2. лесбийски
II. n pl сафически стихове...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SAPPHIC

SKUA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SKUA
['skjuə] n зоол. морелетник (Stercorarius)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SKUA
Последно търсено в речника