Английско-Български речник acuity

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACUITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACUITY
[ə'kju:iti] 1. острота (особ. нa сетива, ум), проницателност
2. мед. остър/сериозен характер (на зaболяване)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACUITY
Последно търсено в речника