Английско-Български речник active

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACTIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACTIVE
['æktiv] I. 1. деен, активен, енергичен
to become

ACTIVE

активизирам се
2. жив, пъргав, оживен (за пазар и пр.)
3. ефикасен, действуващ. в действие
4. грам. действителен, действен (за залог)
5. воен. действителен

ACTIVE

duty/service действителна/бойна служба
6. радиоактивен
II. грам. действителен/действен залог

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACTIVE
Последно търсено в речника