Английско-Български речник action

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACTION
['ækʃn] 1. действие, дейност, деятелност, пол. акция

ACTION

committee акционен комитет
to take (prompt)

ACTION

вземам (бързи) мерки, действувам (бързо/веднага)
line of

ACTION

линия на поведение
man of

ACTION

делови/енергичен човек
to put/set in

ACTION

, to bring/call into

ACTION

привеждам в действие/движение, задвижвам
to come into

ACTION

влизам в действие in full

ACTION

в пълен ход
2. дело, постъпка
3. действие, въздействие, влияние
4. фабула, действие
the (scene of)

ACTION

is laid in действието се развива в
5. движения, жестове (па актъор, оратор)
6. походка, ход (на кон)
7. механизъм, действие, функция
8. юр. съдебен процес/дело (и

ACTION

at law)
to bring/lay/enter an

ACTION

against завеждам дело против
to take (legal)

ACTION

against преследвам съдебно
9. воен. бой, сражение, битка, военни действия, акция
to see

ACTION

участвувам в сражение
ready for

ACTION

в боева готовност
to go into

ACTION

влизам в сражение, прен. започвам/залавям се за работа

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACTION
Последно търсено в речника