Английско-Български речник act

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACT
[ækt] I. 1. действие, дело, постъпка, деяние

ACT

of God юр. природна стихия/бедствие

ACT

of grace помилване, амнистия
to catch/take in the

ACT

хващам на местопрестъплението
he was in the

ACT

of firing той тъкмо стреляше
2. закон, постановление, наредба, указ, декрет, акт

ACT

of parliament закон, законодателен акт
3. акт, документ
I deliver this as my

ACT

and deed това e написано собственоръчно от мене 4. театр, действие, акт
5. номер (в циркова и пр. програма)
6. прен. представление, комедия, поза
to get into the

ACT

ам. успявам да се включа
II. 1. действувам, върша, извършвам, правя, държа се, постъпвам
изпълнявам длъжността (as на)
I

ACT

ed for the best направих го за добро/с най-добри намерения
2. влиая, действувам, оказвам въздействие (on)
3. играя, изпълнявам/играя ролята на, сценичен съм, играя се добре (за пиеса)
4. прен. играя роля на, правя се на, преструвам се на
to

ACT

the ass/fool/idiot правя се на глупак

act

for действувам от името на, представлявам, замествам

act

on действу вам/оказвам въздействие на, следвам, изпълнявам (съвет, заповед и пр.), действувам съобразно/съгласно с

act

out театр, изигравам (докрай), проявявам, давам израз на, псих. отреагирвам, претворявам в действие/дела

act

over репетирам от край до край

act

up не слушам, не мирувам, правя номера, капризнича, фукам се, реагирам, не работя добре, правя беля (за машина), обаждам се (за болка)

act

upon-

act

on

act

up to действувам съобразно с (принципи, положение и пр.), изпълнявам (обещание и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACT
Последно търсено в речника