Английско-Български речник across

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACROSS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACROSS
[ə'krɒs] I. 1. напреко, през средата, напречно
2. отвъд, оттатък, от/на другата страна
3. на кръст
with arms

ACROSS

със скръстени ръце 4. в диаметър, на ширина
river more than a mile

ACROSS

река, широка повече от (една) миля
II. 1. през, от едйния край до другия
to swim

ACROSS

the river преплувам реката
to get/walk

ACROSS

the street пресичам улицата
2. отвъд, оттатък, от/на другата страна на
he lives

ACROSS

the street той живее насреща/на другата страна на улицата
3. напреко на

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACROSS
Последно търсено в речника