Английско-Български речник acquittal

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACQUITTAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACQUITTAL
[ə'kwitl] 1. юр. оправдание, освобождаване от отговорност, оправдателна присъда
2. изпълнение, уреждане (на сметки и пр.), погасявапе (на дълг)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACQUITTAL
Последно търсено в речника