Английско-Български речник acquit

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACQUIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACQUIT
[ə'kwit] 1. оправдавам, намирам за невинен (of)
2. освобождавам (от задължепие и пр.) (of, from)
3. изпълнявам (задължение. обещание) (of)
4. уреждам (сметкa, дълг)
5. refl проявявам се, държа се, справям се
to

ACQUIT

oneself well/ill справям се/държа се добре/зле
to

ACQUIT

oneself like a hero държа се/боря се геройски

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACQUIT
Последно търсено в речника