Английско-Български речник acquaintance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACQUAINTANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACQUAINTANCE
[ə'kweintəns] 1. (за) познанство, опознаване
tomake someone's

ACQUAINTANCE

, to make the

ACQUAINTANCE

of someone запознавам се с някого
he improves on/upon (closer)

ACQUAINTANCE

той печели, като ro опознаеш (по-отблизо)
to claim

ACQUAINTANCE

with someone претендирам, че се познавам с някого, припомням някому, че вече се познаваме
to drop

ACQUAINTANCE

with someone скъсвам връзките си с някого
to have a bowing/nodding

ACQUAINTANCE

with someone познавам някого бегло
to have a speaking

ACQUAINTANCE

with someone познавам се малко с някого, говорим си, като се срещнем
2. познания, знания (with по, в областта на)
3. познат (и), познайник, познайници
to have a wide circle of

ACQUAINTANCE

s, to have a wide

ACQUAINTANCE

имам широк кръг от/имам много познати

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACQUAINTANCE
Последно търсено в речника