Английско-Български речник acknowledgement

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACKNOWLEDGEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACKNOWLEDGEMENT
[ək'nɒlidʒmənt] 1. признание
2. юр. признание, признаване, официална декларация, припознаване (на извъчбрачно дете)
3. потвърждение (и писмено)
4. благодарност, признателност
in

ACKNOWLEDGEMENT

of като благодарност за

ACKNOWLEDGEMENT

of indebtedness признателност, благодарност
to bow one's

ACKNOWLEDGEMENT

to someone благодаря на някого с лек поклон
5. разписка, квитанция

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACKNOWLEDGEMENT
Последно търсено в речника