Английско-Български речник acknowledge

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACKNOWLEDGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACKNOWLEDGE
[ək'nɒlidʒ] 1. признавам, приемам, съзнавам, давам да се разбере, че познавам/виждам
to

ACKNOWLEDGE

defeat, to

ACKNOWLEDGE

oneself heaten признавам се за победен
2. потвърждавам
to

ACKNOWLEDGE

(receipt of) a letter, etc. по твърждавам получаването на писмо и пр.
to

ACKNOWLEDGE

a signal мор. отговарям на сигнал
3. признателен/бла годарен съм (за), изказвам/изразявам благодарност (за)
to

ACKNOWLEDGE

a favour изказвам благодарност за направена услуга

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACKNOWLEDGE
Последно търсено в речника