Английско-Български речник accustomed

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCUSTOMED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCUSTOMED
[ə'kʌstəmd] 1. привикнал, свикнал (to)
to get

ACCUSTOMED

to something свиквам/привиквам с нещо
2. обикновен, обичаен, привичен
in their

ACCUSTOMED

manner по обичайния за тях начин

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCUSTOMED
Последно търсено в речника