Английско-Български речник accumulation

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCUMULATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCUMULATION
[ə,kju:mju'leiʃn] 1. натрупване, събиране, увеличаване
primitive

ACCUMULATION

ик. първоначално натрупване
2. куп, маса, натрупване

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCUMULATION
Последно търсено в речника