Английско-Български речник accord

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCORD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCORD
[ə'kɒ:d] I. 1. съгласие, мир, хармония
with one

ACCORD

единодушно
of one's own

ACCORD

доброволно, по своя собствена инициатива
to be in

ACCORD

/out of

ACCORD

with something съгласен съм/не съм съгласен с нещо
to bring into

ACCORD

съгласувам, постигам/установявам съгласие между
2. съглашение, споразумение, уреждане
II. 1. съгласувам (се), съответствувам, отговарям (with с, на), хармонирам
2. оказвам, давам отдавам, изпълнявам, удовлетворявам (молба и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCORD
Последно търсено в речника