Английско-Български речник accomplishment

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOMPLISHMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOMPLISHMENT
[ə'kɒmpliʃmənt] 1. изпълнение, осъ ществяване, реализиране
2. постижение, завоева ние
difficult of

ACCOMPLISHMENT

трудно постижим/осъществим
3. умение, сръчност, вещина, талант
to have many

ACCOMPLISHMENT

s умея да правя много неща
4. pl изисканост

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOMPLISHMENT
Последно търсено в речника