Английско-Български речник accomplished

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOMPLISHED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOMPLISHED
[ə'kɒmpliʃt] 1. извършен, свършен, осъ ществен

ACCOMPLISHED

fact свършен факт
2. добре подготвен, квалифициран, талантлив, изкусен, вещ (за пианист и пр.)
3. изискан, образован, културен

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOMPLISHED
Последно търсено в речника