Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

GET-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GET-UP
['getʌp] 1. разг. облекло, премяна
2. оформление...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GET-UP

HOMERIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HOMERIC
[hou'merik] a омировски
HOMERIC battle обик. upoн. героична борба
HOMERIC laughter силен/неудържим смях...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HOMERIC

VALEDICTORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VALEDICTORY
[,væli'diktəri] I. a прощален
II. n ам. прощално слово при завършване на випуск...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VALEDICTORY
Последно търсено в речника