Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CUTICLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CUTICLE
['kju:tikl] 1. анат. епидермис
2. живец, кожичка около нокът
3. бот., зоол. повърхностен слой/пласт, ципа, кутикула...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CUTICLE

DISFIGURATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISFIGURATION
[dis,figju'reiʃn] n обезобразяване, недостатък...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISFIGURATION

ENSCONCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ENSCONCE
[in'skɒns] 1. поставям на сигурно/видно/удобно място, закътвам
2. refl разполагам се, настанявам се, намествам се, завиоам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ENSCONCE

STAKE-BOAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STAKE-BOAT
['steikbout] n лодка, маркираща пътя на състезателните лодки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STAKE-BOAT
Последно търсено в речника