Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HERB PARIS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HERB PARIS
['hɝb'pæris] n бот. кръстач, вранско око (Paris quadrifolia)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HERB PARIS

SKULL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SKULL
[skʌl] n череп
thick SKULL дебела глава, дебелоглавие, глупост
SKULL and crossbones череп и кости, пиратско знаме, знак за смъртна опасност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SKULL

STORM-BEATEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STORM-BEATEN
['stɒ:mbi:tn] 1. блъскан/тласкан от бури
2. прен. много видял и преживял...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STORM-BEATEN

STRANGELY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STRANGELY
['streindʒli] adv странно, чудато, необичайно...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STRANGELY
Последно търсено в речника