Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CAMPAIGN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CAMPAIGN
[kæm'pein] I. 1. военен поход, военни операции
2. кампания, акция (политически и пр.)
II. v организирам/участвувам в кампания/поход/акция...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CAMPAIGN

INVETERATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INVETERATE
[in'vetərit] 1. заклет, закоравял, закоренял, закостенял, непоправим
2. вкоренен, вгнезден, упорит (за болест)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INVETERATE

MARKETABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MARKETABLE
['ma:kitəbl] 1. който се продава/търси
2. (годен) за продан, пазарски...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MARKETABLE

MOUNTAIN DEW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOUNTAIN DEW
[,mauntin'dju:] n разг. шотландско уиски (особ. дестилирано незаконно)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOUNTAIN DEW

THUMBED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THUMBED
[θʌmd] a измачкан/измърсен от прелистване с палец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THUMBED
Последно търсено в речника