Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DENIM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DENIM
['denim] 1. n текст. вид док
2. рl дочени панталони/дрехи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DENIM

RADIUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RADIUS
['reidiəs] 1. геом. радиус
2. прен. обхват, обсег, район, граница, предел
flying RADIUS of an airplane район на полет на самолет
3. анат. лъчева кост (на ръката)
4. спица (на колело)
5. лимб (на ъгломерен инструмент)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RADIUS

WOAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WOAD
[woud] 1. бот. сърпица (Isatis tinctoria)
2. синя боя от сърпица...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WOAD
Последно търсено в речника