Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DARKLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DARKLE
['da:kl] 1. потъмнявам, помрачавам (се)
2. крия се, спотайвам се...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DARKLE

DISCOMFITURE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISCOMFITURE
[dis'kʌmfitʃə] n объркване, смущение, неудобство, осустяване на планове...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISCOMFITURE

MODERATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MODERATE
['mɒdərət] I. 1. умерен, среден (за скорост, цена и пр.), въздържан
MODERATE demands скромни изисквания/искания
to be a MODERATE drinker пия умерено
2. обикновен, посредствен, среден (за способности и пр.)
II. n човек с умерени политически възгледи
III. 1. правя/ставам умерен/въздържан, смекчавам, намалявам
2. отслабвам, стихвам (за вятър)
3. председателствувам на, ръководя (събрание и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MODERATE

MUCHNESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MUCHNESS
['mʌtʃnis] n разг. големи количества, голямастепен
much of a MUCHNESS от един дол дренки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MUCHNESS

UNSTUFFY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNSTUFFY
[ʌn'stʌfi] a непревзет, естествен, непринуден, непедантичен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNSTUFFY

VESTIGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VESTIGE
['vestidʒ] 1. следа, диря, белег, признак, знак, частица, капка, капчица
not a VESTIGE of ни помен/следа от, ни капка
not a VESTIGE of evidence абсолютно никакви улики/доказателства
2. ост. следа от стъпка
3. биол. рудиментарен орган, рудимент...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VESTIGE
Последно търсено в речника