Английско-Български речник accommodation

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOMMODATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOMMODATION
[əkɒmə'deiʃn] 1. приспособяване, при годяване
2. помещение, квартира
overnight

ACCOMMODATION

s (условия за) пренощуване/преспиване
3. настаня ване, подслоняване, разквартируване 4. ам. р1 храна и квартира
5. съгласуване, сговорчивост
to come to an

ACCOMMODATION

постигам съгласие/компромисно решение
6. сдобряване, помиряване, изглаждане на разно гласия
7. удобство, улеснение
8. любезност, услуж ливост
9. заем
10. физиол. акомодация
11.

accommodation

bill

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOMMODATION
Последно търсено в речника