Английско-Български речник accommodating

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOMMODATING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOMMODATING
[ə'kɒmədeitiŋ] 1. услужлив, любезен
2. сговорчив, разбран
in an

ACCOMMODATING

spirit в дух на раз бирателство
3. приспособяващ се, пригаждащ се

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOMMODATING
Последно търсено в речника