Английско-Български речник accommodate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCOMMODATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCOMMODATE
[ə'kɒmədeit] 1. приспособявам, приго дявам, пригаждам
2. настанявам, подслонявам, давам квартира на
to be well

ACCOMMODATE

d живея в удобно жилище
3. разквартирувам (войска и пр.) 4. побирам (за салон, кола и пр.)
5. правя услуга/услужвам на
6. давам, снабдявам, доставям
to

ACCOMMODATE

someone with a loan давам заем на някого
7. сдобрявам, помиря вам, примирявам
to

ACCOMMODATE

differences изглаждам раз личия/разногласия
8. съгласувам (се) /съгласявам (се) с
9. физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCOMMODATE
Последно търсено в речника