Английско-Български речник acclaim

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCLAIM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCLAIM
[ə'kleim] I. 1. акламирам, одобрявам бурно/възторжено, аплодирам, приветствувам
2. посрещам с акламации, приемам/провъзгласявам с бурно одобрение
II. n възторжен вик, одобрение, приветствие, акламация

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCLAIM
Последно търсено в речника