Английско-Български речник accessory

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCESSORY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCESSORY
[ək'sesəri] I. 1. допълнителен. добавъчен, спо магателен, второстепенен
2. юр. съучастнически
3. геол. акцесорен
II. 1. юр. съучастник

ACCESSORY

to a crime съучастник в престъпление

ACCESSORY

before the act юр. съучастник, под будител, помагач, съизвършител

ACCESSORY

after the act юр. съучастник, укривател
2. допълнителна част, до бавка. аксесоар, детайл от общ план
р1 допълнителни принадлежности (към кола, облекло и пр.) 3. pl тех. принадлежности, арматура

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCESSORY
Последно търсено в речника