Английско-Български речник access

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCESS
['ækses] 1. достъп (to до)
easy of

ACCESS

лесно достъпен, леснодостижим
difficult of

ACCESS

труднодос тъпен, труднодостижим
door that gives

ACCESS

to a room врата, през която се влиза в стая
to gain

ACCESS

to someone добирам се до някого
2. внезапен пристъп/ата-ка (на болест), изблик (на чуства и пр.)
3. прибавяне, увеличаване, нарастване

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCESS
Последно търсено в речника