Английско-Български речник accentual

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCENTUAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCENTUAL
[ək'sentjuəl] a отнасящ се до ударението, тонически, ритмически

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCENTUAL
Последно търсено в речника