Английско-Български речник accent

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCENT
[ækəsnt] I. 1. ударение, знак за ударение, муз. акцент
sentence

ACCENT

логическо ударение, синтактично ударение
to put

ACCENT

on наблягам на/върху
2. харак терен начин на говорене, произношение, акцент
with a slight

ACCENT

of anger с леко раздразнен тон, с леки нотки на раздразнение
3. pl поет. думи, реч, сти-хове
4. изк. акцент (светлинен и пр.)
5. мат. знак прим (')
II. 1. слагам/поставям ударение на/върху
2. произнасям с ударение, подчертавам, изтъквам, натъртвам, акцентувам

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCENT
Последно търсено в речника