Английско-Български речник accede

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCEDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCEDE
[ək'si:d] 1. встъпвам. (в длъжност, владение и пр.) (to)
to

ACCEDE

to the throne възкачвам се на престола
2. присъединявам се (to към)
3. съгласявам се, отстъпвам (to пред)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCEDE
Последно търсено в речника