Английско-Български речник abyssal

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABYSSAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABYSSAL
[ə'bisəl] 1. дълбоководен

ABYSSAL

depth най дълбоката част на морето

ABYSSAL

rocks геол. дълбочинни скали
2. бездънен, дълбок

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABYSSAL
Последно търсено в речника