Английско-Български речник abundant

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABUNDANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABUNDANT
[ə'bʌndənt] a (из) обилен, прен. богат
to be

ABUNDANT

изобилствувам
there is

ABUNDANT

time има предостатъч-но време

ABUNDANT

number голям брой, множество

ABUNDANT

in изобилствуващ с

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABUNDANT
Последно търсено в речника