Английско-Български речник abstract

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABSTRACT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABSTRACT
['æbstr�kt] I. 1. отвлечен, въображаем, аб страктен (и за изкуство, литература)
2. теоретичен
II. 1. отвлечено понятие, абстракция in the

ABSTRACT

само по себе си, абстрактно погледнато, на теория
to know something in the

ABSTRACT

имам абстрактни/теоре тични познания върху нещо
2. извлечение, кон спект, резюме
III. 1. изваждам, отделям, отнемам
2. отвличам (внимание и пр.)
3. правя извлечение резюмирам
4. фил. отделям, откъсвам, абстрахи рам
5. присвоявам, измъквам, открадвам

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABSTRACT
Последно търсено в речника