Английско-Български речник abrasive

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABRASIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABRASIVE
[ə'breisiv] I. 1. a изтъркващ, изтриващ, из-стъргващ
2. геол. свличащ, отмиващ, абразионен
3. тех. шлифоващ, абразивен
4. прен. дразнещ, оскърбяващ
II. средство за шлифованс, абразив

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABRASIVE
Последно търсено в речника