Английско-Български речник above

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ABOVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ABOVE
[ə'bʌv] I. 1. горе, по-горе, отгоре
the powers

ABOVE

небесните сили
2. нагоре
II. 1. над, отгоре на, по-високо от

ABOVE

one's head не по силите/възможностите ми (за разбиране), this is

ABOVE

me това не мога да го разбера/проумея

ABOVE

suspicion извън всяко подозрение

ABOVE

one's station не-подобаващо/неподхождащо за положението ми
2. над, повече от, свръх
to live o's means живея по-нашироко от възможностите си

ABOVE

all най-вече, особено, над/преди всичко
3. по-назад от, по-рано от
to be

ABOVE

oneself ликувам, в повишено настроение съм
to get

ABOVE

oneself ставам самомнителен, повишава ми се самочувствието
III. 1. горен, споменат/посочен/написан по-горе
2. the

ABOVE

гореказаното, споменатото по-горе

0 гласа
Речник
Английско-Български
ABOVE
Последно търсено в речника